Česky Deutsch

Zabezpečení kvality

Naším cílem je vyrábět v nejvyšší jakosti a pružně reagovat na požadavky našich zákazníků. V roce 2005 jsme zavedli integrovaný systém managementu (dále IMS) zavedením systému managementu. Tento systém je garantován:

 • zavedením sytému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2000
 • realizací systému managementu ochrany životního prostředí
  podle ČSN EN ISO 14001:2004.

Svůj IMS rozvíjíme a zlepšujeme v souladu s těmito zásadami:

 • zaměření na zákazníka další zainteresované strany,
 • vedení a řízení zaměstnanců,
 • zapojení zaměstnanců,
 • procesní přístup,
 • systémový přístup k managementu,
 • přístup k rozhodování zakládající se na faktech,
 • vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy,
 • prevence znečištění životního prostředí,
 • plnění právních požadavků,
 • havarijní připravenost,
 • neustálé zlepšování.

Zaměstnanci na všech úrovních jsou podstatou organizace a jejich plné zapojení umožňuje využití jejich schopností v co největší prospěch organizace. Neustálým zlepšováním kvalifikace výrobních i nevýrobních pracovníků využíváním nových technologií a nových metod práce ® se zvyšuje výkonnost a snižují mzdové náklady.

Pro všechny útvary organizace, ovlivňující jakost produktu, jsou činnosti plánovány a stanoveny tak, aby procesy probíhaly za řízených podmínek. Tyto procesy jsou dokumentovány pomocí projektové dokumentace, vytvořené technické dokumentace zakázky, směrnic doplněných vývojovými diagramy a pracovními postupy.